ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტში (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი) არსებული დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლები, პროექტ „სწავლა, წვრთნა, მიღწევა და...
დღეს ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტში (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი) არსებული დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლები, პროექტ „სწავლა, წვრთნა, მიღწევა...
დღეს ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტში (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი) მონიტორიგის ვიზიტით იმყოფებოდა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენელი...
დღეს დასრულდა ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტისა და პარტნიორი ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული პროექტის “უნარები დასაქმებისა და...