დასრულებული პროექტები

განხორციელების პერიოდი: 1 მარტი, 2016 წელი – 1 სექტემბერი, 2018 წელი. განმახორციელებელი: დემოკრატიის ინსტიტუტი. დონორი: ამერიკის შეერთებული...
განხორციელების პერიოდი: თებერვალი 1, 2016 – დეკემბერი 30, 2017 დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში. განმახორციელებელი: PH...
განხორციელების პერიოდი: ივლისი 2015 – ოქტომბერი 2017 განმახორციელებელი: PH International Georgia დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების...