კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. ოზურგეთი, 3500, რუსთაველის ქ. №4
ტელ.: + 995 (496) 27 41 26
ელ.ფოსტა: gyrc.info@gmail.com