პუბლიკაციები

ანგარიში მომზადდა პროექტის – “უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის – პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის (SECTORs)”   კვლევა შრომის ბაზრის...
საინფორმაციო ფურცელი #2 2014 წელი საინფორმაციო ფურცელი #3 2014 წელი. ფიზიკური კულტურა საინფორმაციო ფურცელი #3 2014 წელი....
ფილმი მომზადებულია პროექტის ,,ჯანსაღი ცოვრების წესი ჯანსაღი საზოგადოებრივი დიალოგისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი“ ამერიკულ ორგანიზაცია...