პუბლიკაციები

ანგარიში მომზადდა პროექტის – “უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის – პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის (SECTORs)”   კვლევა შრომის ბაზრის...
საინფორმაციო ფურცელი #2 2014 წელი საინფორმაციო ფურცელი #3 2014 წელი. ფიზიკური კულტურა საინფორმაციო ფურცელი #3 2014 წელი....
ფილმი მომზადებულია პროექტის ,,ჯანსაღი ცოვრების წესი ჯანსაღი საზოგადოებრივი დიალოგისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი“ ამერიკულ ორგანიზაცია...
ვიდეორგოლი მომზადდა პროექტის ფარგლებში ,,ფილმები დიალოგისთვის”, რომელსაც ახორციელებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი ამერიკული ორგანიზაცია PH International, აშშ-ის სახელმწიფო...