მარიკა მამალაძე

პიროვნულ განვითარებისა და პროფესიული განათლების კომპონენტის კოორდინატორი