ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტი (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი), ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის – “უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის...
ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტში (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი) არსებული დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლები, პროექტ „სწავლა, წვრთნა, მიღწევა და...
დღეს ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტში (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი) არსებული დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლები, პროექტ „სწავლა, წვრთნა, მიღწევა...
დღეს ეკოპოლიგრაფ გურიაში მონიტორიგის ვიზიტით იმყოფებოდა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენელი “სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის...
დღეს დასრულდა ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტისა და პარტნიორი ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული პროექტის “უნარები დასაქმებისა და...