დღე: სექტემბერი 1, 2018

განხორციელების პერიოდი: 1 მარტი, 2016 წელი – 1 სექტემბერი, 2018 წელი. განმახორციელებელი: დემოკრატიის ინსტიტუტი. დონორი: ამერიკის შეერთებული...